20 години опит в областта на преводаческите услуги.

Официални преводи на документи и други книжа от български на други езици и от други езици на български език. Съвременни информационни технологии актуализирани свовременно. Пълен 24 часов ИНТЕРНЕТ достъп. Гарантирана конфиденциалност и коректност както и стриктно спазване на българските и Европейски закони, норми и стандарти. Препоръки от български и чуждестранни клиенти, които можем да предоставим при поискване.

Успешно участие в Европейски проекти и програми:

“Заетост чрез подкрепа на бизнеса“ JOBS осъществяван от Министерството на труда и социалната политика с подкрепата на Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и с финансовата подкрепа на министерството на търговията и промишлеността на Великобритания (DTI) – 2006 – 2008. Оперативна програма : ” Развитие на човешките ресурси” – „ Обучение на заети лица” – 2007 – 2009.

Стремеж към поддържане и постоянно подобряване на качеството на предлаганите услуги:

Разработване, сертифициране и прилагане на организация, отговаряща изцяло на изискванията на европейския стандарт ISO 9001:2008 ( Системи за управление на качеството) сертификат рег. № 20 100 121263366 от 31.08.2012 и EN 15038: 2006 (Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата) сертификат с дата на издаване на сертификата 13.09.2012.

Професионални преводачески услуги

computer Image

Превод на техническа документация и материали.

Превод при изпълнението на програми за съвместно сътрудничество, мисии на Надзорни органи, Партньорски проверки, Курсове за обучение и квалификация, преговори, търгове, надзор и контрол при изпълнение на различни дейности, подготовка на документация за кандидатстване по проекти и участие в търгове

Заверка и легализация на всички видове документи и други книжа на физически и юридически лица.

Провеждане на езикови консултация.

Когато имате нужда от преводачески услуги и легализация!

flag

1.Изберете език

arrow

2.Изберете текст

arrow

3.Превод в срок

arrow

4.Готово

Клиенти

community
 • “Агенция за ядрено регулиране”, България.
 • “АЕЦ Козлодуй ЕАД” , България.
 • ”Интерприборсервиз” , България.
 • „Виадукт – 99” ООД, България
 • Община Козлодуй, община Мизия, община Оряхово, България.
 • Кметство Бутан, Община Козлодуй България.
 • Френска асоциация “Енергетици без граници”.
 • “Професионална гимназия “Александър Берар”, гр. Амберю, Франция.
 • АЕЦ Бюже, Франция.
 • Малки фирми от Северозападна България.
 • Населението на община Козлодуй, и други общини от област Враца.