Клиенти

 • “Агенция за ядрено регулиране”, България.
 • “АЕЦ Козлодуй ЕАД” , България.
 • ”Интерприборсервиз” , България.
 • „Виадукт – 99” ООД, България
 • Община Козлодуй, община Мизия, община Оряхово, България.
 • Кметство Бутан, Община Козлодуй България.
 • Френска асоциация “Енергетици без граници”.
 • “Професионална гимназия “Александър Берар”, гр. Амберю, Франция.
 • АЕЦ Бюже, Франция.
 • Малки фирми от Северозападна България.
 • Населението на община Козлодуй, и други общини от област Враца.