Услуги - превод на техническа документация и материали

- Превод на техническа документация и материали.

- Превод при изпълнението на програми за съвместно сътрудничество, мисии на Надзорни органи, Партньорски проверки, Курсове за обучение и квалификация, преговори, търгове, надзор и контрол при изпълнение на различни дейности, подготовка на документация за кандидатстване по проекти и участие в търгове;

- Заверка и легализация на всички видове документи и други книжа на физически и юридически лица.

- Езикови консултации

Сертификати