Свидетелства и сертификати за нашия професионализъм и нашата надеждност

20 години опит в областта на преводаческите услуги.

- официални преводи на документи и други книжа от български на други езици и от други езици на български език;

- съвременни информационни технологии актуализирани свовременно.

- пълен 24 часов ИНТЕРНЕТ достъп.

- гарантирана конфиденциалност и коректност както и стриктно спазване на българските и Европейски закони, норми и стандарти.

- препоръки от български и чуждестранни клиенти, които можем да предоставим при поискване.


Успешно участие в Европейски проекти и програми:

“Заетост чрез подкрепа на бизнеса“ JOBS осъществяван от Министерството на труда и социалната политика с подкрепата на Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и с финансовата подкрепа на министерството на търговията и промишлеността на Великобритания (DTI) – 2006 – 2008. Оперативна програма : ” Развитие на човешките ресурси” – „ Обучение на заети лица” – 2007 – 2009.


Стремеж към поддържане и постоянно подобряване на качеството на предлаганите услуги

Разработване, сертифициране и прилагане на организация, отговаряща изцяло на изискванията на европейския стандарт ISO 9001:2008 ( Системи за управление на качеството) сертификат рег. № 20 100 121263366 от 31.08.2012 и EN 15038: 2006 (Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата) сертификат с дата на издаване на сертификата 13.09.2012.